Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.073-5843-C01по процедура – BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: ПЪРВА ОБЕДИНЕНА ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ ЕООД, ЕИК: 200628669

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.07.2020 г.
Край: 27.10.2020 г.