Кафе региони

Кафените растения се нуждаят от климат осигуряващ им топлина и влажност, който е устойчив – без резки температурни промени, леко кисели почви богати на хранителни вещества и сянка. За това, най – благоприятните условия за отглеждане на кафе се намират между тропиците Рак и Козирог – това са субтропичните региони с географски ширини между 16 […]

Методи за обработка на кафето

След беритбата кафените череши преминават през процес на сепариране, чрез който се отделят нежеланите примеси – листа, клонки, камъчета. Сепарирането може да бъде извършено ръчно или механично. След това плодът се отстранява от семената чрез един от двата метода – мокър или сух. Мокрият процес е по-дълъг и по-сложен. Използва се предимно за ръчна набраните […]